Ahmad Yusdi Gozaly, and Premi Anggraini Premi. 2024. “Bunga Bank Dalam Tinjauan Fikih Dan Maqashid Syariah”. IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah 3 (1):73-88. https://doi.org/10.69768/ji.v3i1.48.